สื่อการสอน

เผยแพร่ไฟล์ประกอบการอบรมครูในโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้สื่อประกอบหลักสูตรอนาคต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 วิชาวิทยาศาสตร์

ทางสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท. (สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา)
ขออนุญาตเผยแพร่ไฟล์ประกอบการอบรมครูในโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้สื่อประกอบหลักสูตรอนาคต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 วิชาวิทยาศาสตร์

https://drive.google.com/open…

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เพื่อให้คุณครูทุกท่านนำไปพิจารณาและอาจนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ขอให้สนุกกับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ

หมายเหตุ ข้อมูลในไฟล์ดังกล่าวใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button