สื่อการสอน

เผยแพร่ไฟล์ประกอบการอบรมครูในโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้สื่อประกอบหลักสูตรอนาคต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 วิชาวิทยาศาสตร์

ทางสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท. (สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา)
ขออนุญาตเผยแพร่ไฟล์ประกอบการอบรมครูในโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้สื่อประกอบหลักสูตรอนาคต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 วิชาวิทยาศาสตร์

https://drive.google.com/open…

เพื่อให้คุณครูทุกท่านนำไปพิจารณาและอาจนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ขอให้สนุกกับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ

หมายเหตุ ข้อมูลในไฟล์ดังกล่าวใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

 

Back to top button