ข่าวการศึกษา

ปฏิทินการกำหนดการสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการกำหนดการบริหารจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กำหนดการบริหารจัดการรทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการกำหนดการสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ไฟล์แนบ : กำหนดการสอบ NT

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button