ข่าวการศึกษา

ปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน ปีการศึกษา 2558 เทอมที่ 1

การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 บัญชีจัดสรร

cats

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดูได้จาก http://plan.bopp-obec.info/t…/upload/2015-07-02-11-08-38.pdf

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button