ข่าวการศึกษา

ปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน ปีการศึกษา 2558 เทอมที่ 1

การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 บัญชีจัดสรร

cats

ดูได้จาก http://plan.bopp-obec.info/t…/upload/2015-07-02-11-08-38.pdf

Back to top button