การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

รู้ก่อนเตรียมตัวก่อน การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET 2558

การประชุมชี้แจงศูนยสอบ O-NET ปการศึกษา 2558

กลุมงานบริหารการทดสอบ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)

onet

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด : การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558  โดยกลุ่มงานบริหารการทดสอบ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button