ข่าวสอบบรรจุครู

แนะนำ คู่มือการสอบเข้ารับราชการของสำนักงาน ก.พ.

ขณะนี้สวัสดิการสำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำหนังสือ คู่มือการสอบเข้ารับราชการ เล่มใหม่เรียบร้อยแล้ว เนื้อหาประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้ารับราชการ การดำเนินการสอบของ ก.พ. และส่วนราชการ การรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เหตุผลของการใช้แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และแนวคำถามของ ก.พ. ตามหลักสูตรการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ครบทุกเนื้อหา

ผู้สนใจสามารถซื้อคู่มือการสอบเข้ารับราชการได้ที่

– ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ http://www.chulabook.com

– ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ http://www.bookstore.tu.ac.th

– ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ http://www.ku.ac.th หรือโทร. 02 942 8063 -7

Back to top button