สื่อการสอน

ดาวน์โหลดฟรี แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 พร้อมคู่มือ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดพิมพ์ แบบเรียนเร็วใหม่ ขึ้นแจกจ่ายให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ โดยแจกเป็นหนังสือแบบเรียนเร็วทั้งหมด 3 เล่ม คือ แบบเรียนเร็วใหม่ตอนต้น  แบบเรียนเร็วใหม่ตอนกลาง และแบบเรียนเร็วใหม่ตอนปลาย ใช้สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รักครู.com เห็นว่าบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็น จึงได้นำไฟล์แบบ PDF มาให้คุณครูทุกท่านได้โหลดไปไว้เพื่อสอนนักเรียนของท่านเอง เนื้อหาของหนังสือทั้งสามเล่มจะเริ่มจากง่ายไปหายาก ซึ่งเรียบเรียงไว้ได้อย่างสวยงาม น่าอ่าน ใช้ภาษาที่ง่าย มีเรื่องราว ลองนำไปให้ลูกได้ฝึกอ่านเพื่อเสริมนอกเวลาเรียนดูครับ

ดาวน์โหลดฟรี แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 พร้อมคู่มือ ดาวน์โหลดฟรี แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 พร้อมคู่มือ ดาวน์โหลดฟรี แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 พร้อมคู่มือ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวน์โหลด แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1

  1. แบบเรียนเร็วเล่มใหม่ เล่ม 1 ตอนต้น
  2. แบบเรียนเร็วเล่มใหม่ เล่ม 1 ตอนกลาง
  3. แบบเรียนเร็วเล่มใหม่ เล่ม 1 ตอนปลาย

ดาวน์โหลด คู่มือ แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1

  1. คู่มือแบบเรียนเร็วเล่มใหม่ เล่ม 1 ตอนต้น
  2. คู่มือแบบเรียนเร็วเล่มใหม่ เล่ม 1 ตอนกลาง
  3. คู่มือแบบเรียนเร็วเล่มใหม่ เล่ม 1 ตอนปลาย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button