ข่าวการศึกษา

สพฐ. จัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV

สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณ ปี 2561 ไว้สำหรับซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  สพฐ.จึงได้ทำแบบสำรวจขึ้นเพื่อต้องการทราบความต้องการที่จะ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ได้รับงบประมาณในปี 2557 ก่อนจะโอนเงินให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สพฐ. จึงได้แจ้งให้เขตพื้นที่แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ http://www.dlit.ac.th/dltv57/ โดยใช้ Username และ password ที่เป็นรหัส Smis 8 หลักของโรงเรียน ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 30 มีนาคม 2561 หากพ้นกำหนดแล้วไม่รายงาน สพบ.จะถือว่า โรงเรียนนั้นๆไม่ต้องการได้รับงบประมาณในครั้งนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สพฐ. จัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV

ที่มา : DLThailand PLC 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button