การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

ด่วน ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการสอบโอเน็ต O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดย สทศ.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศว่าผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะประกาศในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ซึ่งก็เป็นไปตามนัดหมาย ท่านสามารถเข้าดูผลสอบได้ที่เว็บไซต์ของ สทศ. ดังนี้

1. สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2. รายงานผลสอบโอเน็ตรายโรงเรียน

3. สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

เว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษา http://www.niets.or.th/th

เว็บไซต์โอเน็ต : https://goo.gl/WAujJu

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button