ข่าวการศึกษา

แชร์ด่วน ประกาศหลักสูตรคูปองครูรอบสอง 661 หลักสูตร

วันนี้ Line  OBECLINE 2018  ของ สพฐ. ได้ประกาศหลักสูตรที่ได้รับการพิจารณารับรองจาก สพฐ. ดังนี้

ประกาศแล้ว!!!
ตามมาติดๆ หลักสูตรคูปองครู ล๊อตสอง 661 หลักสูตร ที่ผ่านการรับรองจาก สพฐ. (คุรุพัฒนาส่งให้ สพฐ วันที่ 5 มีค 61)
สามารถเข้าดูได้ ดังนี้
1. http://hrd.obec.go.th/
2. http://training.obec.go.th/
3. https://www.facebook.com/teacherhrd/

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

แชร์ด่วน ประกาศหลักสูตรคูปองครูรอบสอง 661 หลักสูตร แชร์ด่วน ประกาศหลักสูตรคูปองครูรอบสอง 661 หลักสูตร

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู สพฐ. (เพิ่มเติม)
https://drive.google.com/file/d/1QXhIVMe67rg0og_Odw3r_Hd8Zfap2HNH/view?usp=sharing

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button