ข่าวการศึกษา

กรุงเทพโพลล์ชี้ พ่อแม่ร้อยละ 65 เลือกโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 72.6 ควรยกเลิกค่านิยมโรงเรียนดัง

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 กรุงเทพโพลล์ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ

หัวข้อ “ สอบเข้า ม.1 เด็กไทย…ค่านิยม กับ ความทุกข์ใจของผู้ปกครอง ”
ในการสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีนี้ “ชื่อเสียงโรงเรียน” ถือเป็นเหตุผลส่วนใหญ่ของผู้ปกครองร้อยละ 65.3 ในการตัดสินใจพาลูกๆ ไปสอบ โดยร้อยละ 57.2 เตรียมความพร้อมด้วยการอ่านหนังสือ
ทำแบบฝึกหัด รองลงมาร้อยละ 56.2 ให้เรียนพิเศษตั้งแต่ ป4-ป.5-ป.6ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 59.7 กังวลว่าการสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ครั้งนี้มีอัตราการสอบแข่งขันสูงโดยร้อยละ 74.8 ยังคงเห็นด้วยว่าระบบการเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ควรมีการสอบคัดเลือกแต่อยากให้มีการสอบมากกว่า 1 รอบ เพื่อให้โอกาสเด็ก ทั้งนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.6 คาดหวังว่าการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น การเรียนการสอนควรมีมาตรฐานเท่ากันทุกโรงเรียนและควรยกเลิกค่านิยมโรงเรียนดัง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

กรุงเทพโพลล์ชี้ พ่อแม่ร้อยละ 65 เลือกโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 72.6 ควรยกเลิกค่านิยมโรงเรียนดัง

ช่วงนี้เป็นช่วงที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีกำหนดให้มีการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.1 ซึ่งจะประกาศผลสอบ
และรายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2561 ทั้งนี้กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “สอบเข้า ม.1 เด็กไทย…ค่านิยม
กับ ความทุกข์ใจของผู้ปกครอง” โดยเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองที่พาบุตรหลานไปสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ในโรงเรียนต่างๆ ของรัฐบาล ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 1,085 คน พบว่า

เหตุผลที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 65.3 ตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้แก่บุตรหลานในการสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 คือ ชื่อเสียงของโรงเรียน รองลงมาร้อยละ 63.7 ระบุว่าความสะดวกในการเดินทาง และร้อยละ 57.7
ระบุว่ามั่นใจในระบบการเรียนการสอน

สำหรับการเตรียมความพร้อมให้บุตรหลานเพื่อสอบเข้า ม.1 นั้นผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 57.2 ระบุว่าให้อ่านหนังสือและซื้อแบบฝึกหัดเตรียมสอบมาหัดทำเอง รองลงมาร้อยละ 56.2 ระบุว่าให้เรียนพิเศษตั้งแต่ ป4-ป.5-ป.6 และร้อยละ 45.1 ระบุว่า พาไปสอบPre-test ม.1/ซ้อมสอบเสมือนจริงตามโรงเรียนต่างๆ

ส่วนเรื่องที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 59.7 กังวลมากที่สุดในการสอบเรียนต่อระดับ ม.1ของบุตรหลานในครั้งนี้ คือ อัตราการสอบแข่งขันสูง รองลงมาร้อยละ 13.5 คือกลัวลูกสอบไม่ติดและไม่มีโรงเรียน
รัฐบาลรองรับ และร้อยละ 10.7 คือกลัวลูกสอบไม่ติดแล้วต้องไปหาโรงเรียนเอกชนค่าเทอมแพง

เมื่อถามว่า อยากให้ระบบการสอบเข้า หรือ ศึกษาต่อระดับ ม.1 ของนักเรียนในประเทศไทยเป็นอย่างไร ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 74.8 ระบุว่าควรมีการสอบคัดเลือก (โดยร้อยละ 27.7 ระบุว่าอยากให้
มีการสอบมากกว่า 1 รอบ เพื่อให้โอกาสเด็ก รองลงมาร้อยละ 19.2 ระบุว่าสอบคัดเลือก100% เหมือนสมัยก่อน และร้อยละ15.3 ระบุว่าให้สอบเหมือนปัจจุบันที่แบ่งสัดส่วนนักเรียนในพื้นที่กับนอกพื้นที่) ขณะที่ร้อยละ 25.2 ระบุว่าไม่ต้องมีการสอบคัดเลือก (โดยร้อยละ 11.4 ระบุว่าให้นักเรียนมีโอกาสเข้าเรียนได้ตามเขตพื้นที่ รองลงมาร้อยละ 10.6 ระบุว่ามีโรงเรียนและที่นั่งให้พอเพียงกับนักเรียน และร้อยละ 3.4 ระบุว่าให้ใช้การทดสอบวิธีการอื่นที่เหมาะสม)

ด้านองค์ประกอบของระบบการศึกษาไทยที่หวังและอยากให้บุตรหลานได้รับขณะศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 72.6 มีความเห็นว่าการเรียนการสอนควรมีมาตรฐานเท่ากัน
ทุกโรงเรียน ไม่ควรมีการจัดระดับ/ควรยกเลิกค่านิยมโรงเรียนดัง รองลงมาร้อยละ 59.0 มีความเห็นว่าครู/อาจารย์ควรมีความทันสมัย เข้าใจหลักสูตร ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง และร้อยละ 51.7 มีความเห็นว่ารัฐบาล/ผู้บริหารการศึกษาของประเทศให้ความสนับสนุนค่าเทอมค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา

ที่มา : กรุงเทพโพลล์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button