ข่าวการศึกษา

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หนังสือ การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุ.pdf 
ประกาศ การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุ.pdf 
เอกสารแนบท้าย ๑ (รายละเอียดตำแหน่ง).pdf 
เอกสารแนบท้าย ๒ (ใบสมัคร).pdf 
เอกสารแนบท้าย ๓ (องค์ประกอบ ตัวชี้วัด).pdf 
บัญชีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร.pdf 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button