ข่าวการศึกษา

ครม.เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมพรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ครม.เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เปิดช่องเพิ่มความสะดวกมากขึ้น

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 เนื่องจากกฎหมายฉบับเดิมไม่ทันกับสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบัน โดยมีการแก้ไขในประเด็นสำคัญ อาทิ สามารถโอนเงินของผู้ที่เคยเป็นสมาชิกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่น มายัง กบข. ได้ พร้อมเปิดช่องให้กองทุนสามารถจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด ได้ เพื่อขยายโอกาสในการหาผลประโยชน์ให้กับกองทุน การส่งเงินสะสมเข้ากองทุนจากเดิมร้อยละ 15 เพิ่มเป็นร้อยละ 30 ของเงินเดือน นอกจากนี้ยังให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการเกินกว่า 60 ปี เช่น ตุลาการ อัยการ มีสิทธิขอรับเงินสะสม เงินสมทบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณเมื่ออายุ 60 ปี ไม่ต้องรอเกษียณอายุราชการ

ด้านนายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการการดำเนินโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และอาชีวะพันธุ์ใหม่ โดยเป็นการปฏิรูประบบการศึกษาอาชีวะของไทยทั้งในระดับอาชีวะ และมหาวิทยาลัย โดยปรับหลักสูตรและกระบวนการในการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการเรียนในสถานที่จริงในระดับร้อยละ 50 ของการเรียนทั้งหลักสูตร ผ่านการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีบุคลากรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในกลุ่ม 10 อุตสหกรรมหลัก หรือ S-Curve

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

อย่างไรก็ตามการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว จะใช้งบประมาณกลางปี 2561 วงเงิน 1,396 ล้านบาท ดำเนินการในระยะเวลา 5 ปี วงเงินรวม 14,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้มีบุคคลากรที่มีความสามารถที่มีมาตรฐานสากลในระดับนานชาติ คาดจบโครงการจะผลิตบุคลากรทั้งระดับอาชีวะ และระดับมหวิทยาลัยรวมกว่า 110,000 คน นอกจากนี้การดำเนินการสอนในหลักสูตรเดิมจะต้องปรับลดลง โดยเน้นเฉพาะหลักสูตรใหม่ตามยุทธศาสตร์รัฐบาล

ที่มา : INNNEWS

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button