ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี พ.ศ.2561

ที่ ศธ 04009/ว2241 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (สพป. สพม.)

เอกสารแนบ สพป.1. ไฟล์ที่ 1 หนังสือ [‘ ขนาดไฟล์ 53.54 KB ‘] 2. ไฟล์ที่ 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 [‘ ขนาดไฟล์ 115.31 KB ‘] 3. ไฟล์ที่ 3บัญชี สพป. [‘ ขนาดไฟล์ 166.34 KB ‘]

.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เอกสารแนบ สพม.1. ไฟล์ที่ 1หนังสือ [‘ ขนาดไฟล์ 51.31 KB ‘] 2. ไฟล์ที่ 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย [‘ ขนาดไฟล์ 115.31 KB ‘] 3. ไฟล์ที่ 3 บัญชี สพม. [‘ ขนาดไฟล์ 76.3 KB ‘]

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button