ข่าวสอบบรรจุครู

กศจ.นครศรีธรรมราช เผยแพร่ตำแหน่งสอบบรรจุครูผู้ช่วย 17 วิชาเอก จำนวน 127 อัตรา

มติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร มติที่ประชุม

เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติกลุ่มวิชาหรือทาง เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันให้ครอบคลุมสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 วิชาเอก จำนวน 127 อัตรา ดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 27 อัตรา
1.2 กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 23 อัตรา
1.3 กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 7 อัตรา
1.4 กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 24 อัตรา
1.5 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 12 อัตรา
1.6 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 11 อัตรา
1.7 กลุ่มวิชาศิลปศึกษา จำนวน 2 อัตรา
1.8 กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.9 กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 3 อัตรา
1.10 กลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน 2 อัตรา
1.11 กลุ่มวิชานาฎศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
1.12 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
1.13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
1.14 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา
1.15 กลุ่มวิชาเคมี จำนวน 3 อัตรา
1.16 กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
1.17 กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งว่างที่ประสงค์จะเปิดสอบครูผู้ช่วย เผยแพร่แล้ว 5 จังหวัด

Back to top button