ข่าวการศึกษา

สพฐ. จัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเอง ปีงบประมาณ 2561

ตามที่นโยบายของ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ยกเลิก MoeNet แล้วให้โรงเรียน จัดหาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเอง ตอนนี้ สพฐ ได้จัดสรรงบประมาณมาให้ 9 เดือน ตามค่าเช่ารายเดือนที่โรงเรียนรายงาน แล้วนะครับ สามารถ DOWNLOAD บรรชีจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1/2561 ที่ ศธ 04005/ว433 17 พฤษภาคม 2561 
หนังสือ | บัญชีจัดสรร สพป. | บัญชีจัดสรร สพม.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button