งานราชการทั้งหมด

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 310 อัตรา

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังต่อไปนี้

1) นิติกร อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท (10 อัตรา) คุณสมบัติ จบป.ตรี หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ สอบผ่านก.พ.ระดับป.ตรีขึ้นไป
2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท (1 อัตรา) คุณสมบัติ จบป.ตรี หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ สอบผ่านก.พ.ระดับ ป.ตรีขึ้นไป
3) วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท (1อัตรา) คุณสมบัติ จบป.ตรี หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ สอบผ่านก.พ.ระดับ ป.ตรีขึ้นไป
4) นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท (26 อัตรา) คุณสมบัติ จบป.ตรี หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ สอบผ่านก.พ.ระดับ ป.ตรีขึ้นไป
5) เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท (54 อัตรา) คุณสมบัติ จบปวส. หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
สอบผ่านก.พ.ระดับ ปวส. ขึ้นไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท (59 อัตรา) คุณสมบัติ จบปวส. หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสอบผ่านก.พ.ระดับ ปวส. ขึ้นไป
7) เจ้าหน้าที่ปกครอง (พื้นที่ทั่วไป) อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท (100 อัตรา) คุณสมบัติ จบปวส. หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และสอบผ่านก.พ.ระดับ ปวส. ขึ้นไป
8) เจ้าหน้าที่ปกครอง (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท (50 อัตรา) คุณสมบัติ จบปวส. หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และสอบผ่านก.พ.ระดับ ปวส. ขึ้นไป
9) นายช่างไฟฟ้า (พื้นที่ทั่วไป) อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท (6 อัตรา) คุณสมบัติ จบปวส. หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสอบผ่านก.พ.ระดับ ปวส. ขึ้นไป
10) นายช่างไฟฟ้า (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท (3 อัตรา) คุณสมบัติ จบปวส. หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสอบผ่านก.พ.ระดับ ปวส. ขึ้นไป

สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ https://dopa.thaijobjob.com และสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. – 25 มิ.ย. 2561 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการทางเว็บไซต์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button