การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

โปรแกรม LTeacher (Log Book Teacher) เวอร์ชัน 1.5 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

โปรแกรม LTeacher เวอร์ชัน 1.5 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

โปรแกรม LTeacher ใช้สำหรับ Microsoft Office 2010 , 2013 และ 2016 เท่านั้น

 [Excel] [ใช้บันทึกข้อมูล] โปรแกรม LTeacher สำหรับประชุม

 [Excel] [ใช้ดูข้อมูลตัวอย่าง] โปรแกรม LTeacher สำหรับประชุม  (แบบนี้มีข้อมูลตัวอย่าง)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เอกสารการอภิปราย Logbook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

 [PDF] เอกสารการอภิปรายการใช้งาน Logbook Teacher สำหรับประชุม

PowerPoint Logbook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

 [PowerPoint] Logbook Teacher สำหรับประชุม

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ โปรแกรม LTeacher  สำหรับการกรอกข้อมูล Log Book ได้ที่เว็บไซต์ http://test-lteacher.otepc.go.th/

กลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูล Log Book  Logbook Teacher – บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู

หมายเหตุ  โปรแกรมจะยังขึ้นเป็น  สำหรับใช้ในการประชุม  แต่สามารถกรอกข้อมูลได้

โปรแกรม LTeacher (Log Book Teacher) เวอร์ชัน 1.5 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561โปรแกรม LTeacher (Log Book Teacher) เวอร์ชัน 1.5 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โปรแกรม LTeacher (Log Book Teacher) เวอร์ชัน 1.5 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โปรแกรม LTeacher (Log Book Teacher) เวอร์ชัน 1.5 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button