ข่าวการศึกษา

อาสารักษาดินแดน เปิดสอบ อส.120 อัตรา

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดดังต่อไปนี้
1) กองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 (37อัตรา) 
2) กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 (45 อัตรา)
3) กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 (30 อัตรา) 
4) กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 (8 อัตรา) 

สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นมีดังต่อไปนี้
1) สัญชาติไทย (ชาย/หญิง)
2) มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับภาคบังคับ (ม.ต้น) สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่านี้จะนำมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้
3) มีอายุ 17 – 60 ปี
4) มีร่างการสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

การรับสมัครสอบ
รับสมัครระหว่างวันที่ 23 ก.ค. – 2 ส.ค.61 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ โดยให้ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบ ณ กองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 

รายละเอียดการรับสมัคร  คลิกที่นี่

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button