ข่าวการศึกษา

การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5442 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561  เรื่อง การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโ
ดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button