สื่อการสอนหนังสือคู่มือ

คู่มือการขยายพันธุ์พืช

ศูนย์วิทยบริการ เพื่อส่งเสริมการเกษตร ได้เผยแพร่แผ่นพับการขยายพันธ์พืช ซึ่งสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพ ได้ จึงนำมาฝากคุณครูทุกท่านครับ

ดาวน์โหลดที่นี่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คู่มือการขยายพันธุ์พืช คู่มือการขยายพันธุ์พืช

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button