ข่าวการศึกษา

Powerpoint จากการประชุม “เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา School-friendly QA:an innovation platform”

Powerpoint จากการประชุม “เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา School-friendly QA:an innovation platform” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61

1.ท่าน รมว.ศธ.(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
https://drive.google.com/file/d/1xMoOdEbuAG48tICQzHiOujUDcbWRGvVG/view

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2.ผช.รมว.ศธ. (รศ.นพ.โศภณ นภาธร)
https://drive.google.com/file/d/14HYegdCpw7VJhhFfyjKMsTeAB__ZRgZV/view

3.เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)
https://drive.google.com/file/d/1Z-U1uMraNCE62yC0qqSEJYc_46CoPSRK/view

4.ผอ.สทศ.สพฐ. (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ)
https://drive.google.com/file/d/14gQvW_Bh4qX9PBEdlmOv_nGBAnovrH5g/view

cr. ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button