ข่าวการศึกษาสาระความรู้

การขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารและศึกษานิเทศก์

การขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ โดย ณภัค ถิรกุลยศมาดี

ในการขอใบผู้บริหาร ยังเหมือนเดิมนะคะ เพิ่มเติมเพียง คุณวุฒิบริหารการศึกษา ต้องได้รับการรับรองจากคุรุสภาแล้วเท่านั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. ผู้บริหารสถานศึกษา = ผอ.โรงเรียน , รองผอ.โรงเรียน และฝ่ายบริหาร หรือครูที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา

2. ผู้บริหารการศึกษา = ผอ.เขต , รอง ผอ.เขต และผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

3. ศึกษานิเทศน์

ที่มา : คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ลิงค์ http://news.ksp.or.th/ksplibr…/attachments/article/…/ksp.pdf

หมายเหตุ 
1. ตำแหน่งนักวิชาการในหน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถนับประสบการ์ด้านการสอนได้ หมายความว่าไม่มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการสอน หากจะไปทำการสอนจะต้องเป็นสอนแบบช่วยราชการในสถานศึกษา ซึ่งมีการลงหลักฐานใน กพ.7 หรือแบบประวัติพนักงานเทศบาล ให้ถูกต้องตามระเบียบของแต่ละหน่วยงานให้เรียบร้อย (ผู้บริหารสถานศึกษา = .ประสบการณ์สอน 5 ปี ผู้บริหารการศึกษา = ประสบการณ์สอน 8 ปี) และการที่จะใช้ประสบการณ์ในตำแหน่งนักวิชาการที่ปฏิบัติงานยังไม่ครบ 5 ปี แต่ใช้คำสั่งแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างาน ในหน่วยงานที่มิใช่สถานศึกษา ก็ไม่สามารถนับประสบการณ์ได้เช่นกัน

2. ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สอบบรรจุเข้าเป็นครูผู้ดูแลเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มาแล้ว 2 ปี และได้ปรับเป็นครู คศ.1 อีก 3 ปี แล้วก็ตาม  ถ้าปฏิบัติงานอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งไม่ใช่สถานศึกษาตาม พรบ.สภาครู ฯ พ.ศ.2546 อย่างไรก็ไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานได้เช่นกัน

3.ตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ในส่วนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น มิใช่นักบริหารการศึกษา ตาม พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546   ถ้าจะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ไว้ในแบบคำขอ คส.01.30 ในหัวข้อคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ข้อที่ 2

4. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กำหนดในกฏกระทรวง ณ ปัจจุบันมีแค่ 1 ตำแหน่งเท่านั้น คือ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด ไม่สามารถทำสิ่งใดได้

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button