ข่าวการศึกษา

จัดสรรอัตราจ้างนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 6546 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561  เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1 หนังสือ ว6546
2. 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (บัญชี)
3. 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงาน ตน.ว่าง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

จัดสรรอัตราจ้างนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button