ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด Test-Blueprint NT ป.3

กรอบโครงสร้างการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา
โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ
โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวน์โหลด Test-Blueprint NT ป.3 ดาวน์โหลด Test-Blueprint NT ป.3 ดาวน์โหลด Test-Blueprint NT ป.3

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button