ข่าวการศึกษา

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

 ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 พร้อมกำหนดการและแบบตอบรับเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

กรุณาส่งแบบตอบรับ ให้กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Fax : 0 2281 1753 หรือ  0 2628 6021  หรือ E-Mail : 
[email protected]
ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
โทร. 0 2281 9264 หรือ 0 2281 1753

Download เอกสารด้านล่าง

– ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562
– กำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
– แบบตอบรับเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button