ข่าวการศึกษา

หมอธีสั่งแก้ไข Logbook ด่วน เหตุสร้างยุ่งยาก สับสน และเพิ่มภาระครู

วันนี้ไลน์ OBECLINE 2018 ได้ส่งข้อความจากท่าน เลขาฯ กพฐ. ว่า

เรียน ผอ.สพท. ผอ.สถานศึกษา ครูและบุคลากรสังกัดสพฐ.ทุกท่าน
ตามที่ข้าราชการครูได้สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำLogbook ผ่านโปรแกรม ในรูปแบบและวิธีการที่กำหนดในปัจจุบันนี้ รวมทั้งยังมีหน่วยงานภายนอกอบรมบรรยายเรื่องการทำเอกสารในการทำ PLC ซึ่งสร้างความยุ่งยาก สับสน เพิ่มภาระให้แก่ครูและไม่สอดคล้องกับวิธีปฎิบัติปกติตามภาระงานของครู. ในข้อคิดเห็นดังกล่าว รมว.ศธ. และผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบความคิดเห็นที่ข้าราชการครูได้สะท้อนให้ฝ่ายบริหารทราบ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โดยท่าน รมว.ศธ. และผู้บริหารระดับสูงเห็นพ้องกับข้อคิดเห็นของทุกท่าน และได้สั่งการให้มีการแก้ไขโดยด่วน. รมว.ศธ.ได้มีบัญชาให้ผมแจ้งกับข้าราชการครูในสังกัดสพฐ.ได้รับทราบและให้คลายกังวลกับการดำเนินการเรื่องการบันทึก Logbook…จึงเรียนมาเพื่อทราบ…บุญรักษ์. ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ.

ซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณที่ดี ที่เจ้านายในกระทรวงเริ่มรับฟังปัญหาของเราบ้างแล้ว ก็ทีนี้ก็ต้องมาดูวิธีแก้ปัญหาของ สพฐ. ว่าจะทำการแก้ไขอย่างไร แต่คิดว่าการยกเลิกไม่ต้องทำ Logbook นั้น น่าจะยากเพราะว่าได้ประกาศเป็นกฎ ก.ค.ศ. แล้ว หรือถ้าทำได้ก็นับว่าเป็นเรื่องดี ที่ได้ใจครูเยอะเลย

หมอธีสั่งแก้ไข Logbook ด่วน เหตุสร้างยุ่งยาก สับสน และเพิ่มภาระครู หมอธีสั่งแก้ไข Logbook ด่วน เหตุสร้างยุ่งยาก สับสน และเพิ่มภาระครู

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button