ข่าวการศึกษาข่าวชาวบ้าน

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … (รับฟังความเห็นตั้งแต่ ๒๕ กพ. – ๑๒ มีค. ๖๒)
 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… ที่ลิ้งก์นี้  http://bit.ly/2EIZBxm

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button