ข่าวการศึกษา

รายชื่อสถาบันที่เปิดปริญญาโท เอก ทางการศึกษา ที่คุรุสภารับรอง

รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

1. ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

2. ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

3. ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหาร)

4. ปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)

5. ปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพบริหาร)

ที่มา : คุรุสภา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button