งานราชการงานราชการทั้งหมด

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 521 อัตรา (ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า)

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 521 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 521 อัตรา (ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า)

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 521 อัตรา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 521 อัตรา (ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า) ประกาศรับสมัครฯ 


รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 521 อัตรา (ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า) รับสมัคร 

– รับหรือ

– รับหรือ

  

– รับหรือ

  

– รับหรือ

  

– รับ


โทรศัพท์ 

– รับ

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 521 อัตรา (ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า)

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button