งานราชการงานราชการทั้งหมด

สมัครสอบ ก.พ. วันแรกคึกคัก 186,167 คน เชียงใหม่เก้าอี้เต็ม

วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ซึ่งมีจำนวที่นั่งสอบ ตามศูนย์สอบ 13 จังหวัด ถึง 450,000 ทีนั่ง โดยจากการเปิดเผยของเว็บไซต์รับสมัครสอบของ ก.พ.  พบว่าเพียงวันแรกที่เปิดรับสมัครมีคนมาสมัครแล้วถึง 186,167 คน  โดย จังหวัดเชียงใหม่ที่นั่ง 31,000 ที่นั่งเต็มแล้ว

สมัครสอบ ก.พ. วันแรกคึกคัก 186,167 คน เชียงใหม่เก้าอี้เต็ม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โดยการรับสมัครสอบ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562” หัวข้อย่อย “ สมัครสอบ ”

สมัครสอบ ก.พ. วันแรกคึกคัก 186,167 คน เชียงใหม่เก้าอี้เต็ม

สมัครสอบ ก.พ. วันแรกคึกคัก 186,167 คน เชียงใหม่เก้าอี้เต็ม

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button