การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

วิธีดูคะแนนผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน

วันนี้ สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ได้ประกาศผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับชั้น ป.6 แล้ว แต่เดิมจะประกาศผลในวันที่  25 มีนาคม 2562  แต่วันนี้ 22 มีนาคม 2562  สทศ. ได้ตรวจผลสอบเสร็จและได้ประกาศผลการสอบออกมาแล้วอย่างเป็นทางการ

และเชื่อว่า ณ ตอนนี้ หลายๆ โรงเรียนได้ทราบผลสอบเรียบร้อยแล้ว และได้พิมพ์รายงานผลการสอบรายบุคคลออกมาแล้วด้วย แต่ผู้ปกครองก็ต้องรอ คุณครูแจกให้นักเรียนหรือดูในใบรายงานผลการเรียน ปพ.1  เสียก่อนถึงจะได้ดู   สทศ. เข้าใจตรงจุดนี้จึงทำหน้ารายงาน ผลการสอบ O-NET รายบุคคล ขึ้นมา  เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าดูผลการสอบได้เอง  โดยสามารถทำตามวิธีการดังต่อไปนี้ ครับ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1.เข้าสู่เว็บไซต์ สทศ. ด้วยลิ้งก์นี้  http://bit.ly/2TPbTxD

2.จะพบหน้าจอนี้วิธีดูคะแนนผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน

3. หลังจากนั้นให้กรอกข้อมูล ปีการศึกษา  ระดับชั้น   ที่สำคัญให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง

วิธีดูคะแนนผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน

4. เมื่อกดปุ่มสอบถามแล้ว โปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ซึ่งเป็นไฟล์รายงานผลการทดสอบ ก็จะได้ไฟล์หน้าตาแบบนี้

วิธีดูคะแนนผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน

ขอให้ได้ผลการสอบที่น่าพอใจนะครับ

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button