ข่าวการศึกษาสาระความรู้

วิธีการและข้อห้ามในการประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เนื่องใกล้จะถึงวัน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  รัชกาลที่ 10 จึงนำความรู้ที่ พิพิธภัณฑ์ ธงชาติไทย ได้นำเสนอไว้เพื่อเป็นความรู้และแนวทาง การประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ให้ถูกต้องดังคลิปวีดีโอนี้ครับ

วิธีการประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ข้อห้ามในการประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วิธีการและข้อห้ามในการประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รูปแบบที่ถูกต้อง
วิธีการและข้อห้ามในการประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ขนาดธงชาติไทย

ข้อห้าม : ดูที่คลิปนะครับ จะชัดเจน ขอบคุณคลิป  พิพิธภัณฑ์ ธงชาติไทย

วิธีการและข้อห้ามในการประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ธงอยู่ผิดฝั่ง
วิธีการและข้อห้ามในการประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ธงชาติไทยอยู่ต่ำกว่า
วิธีการและข้อห้ามในการประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ธงสัญลักษณ์ใหญ่กว่าธงชาติไทย
วิธีการและข้อห้ามในการประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ธงชาติไทยเก่า ยับยู่ยี่ ใช้ไม่ได้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button