สื่อการสอน

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)และแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7 เผยแพร่หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
และแผนการจัดการเรียนรู้  “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับโรงเรียนต่างๆ นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
แสดงความนับถือ
นายปรินทร์ ศรีษะเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สำหรับไฟล์ word โหลดได้ที่  https://web.facebook.com/profile.php?id=100000120938477

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF :   หลักสูตรต้านทุจริต และแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้น ป.5

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button