สื่อการสอน

กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต น้ำหนัก ส่วนสูง เด็กอายุ 0-5 ปี และ 6-19 ปี สำหรับคุณครู

กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต น้ำหนัก ส่วนสูง เด็กอายุ 0-5 ปี และ 6-19 ปี สำหรับคุณครู

กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต ที่จัดทำโดย สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยเอกสารปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2564 ล่าสุด สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ >> ดาวน์โหลดคู่มือ คลิก

กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ปี 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

อายุ 0 – 5 ปี  ชายอายุ 0 – 5 ปี  หญิง
กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์อายุของเด็กอายุ 0 – 5 ปี เพศชายสำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามน้ำหนักของลูกกราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์อายุของเด็กอายุ 0 – 5 ปี เพศหญิง
สำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามน้ำหนักของลูก
กราฟแสดงความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเด็กอายุ 0 – 5 เพศชาย
สำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามส่วนสูงของลูก
กราฟแสดงความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเด็กอายุ 0 – 5 เพศหญิง
สำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามส่วนสูงของลูก
อายุ 0 – 2 ปี   ชายอายุ 0 – 2 ปี  หญิง
กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาวของเด็กอายุ 0 – 2 ปี เพศชาย
สำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามการเจริญเติบโตด้านรูปร่างของลูก
(อ้วน สมส่วน ผอม)
กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาวของเด็กอายุ 0 – 2 ปี เพศหญิง
สำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามการเจริญเติบโตด้านรูปร่างของลูก
(อ้วน สมส่วน ผอม)
อายุ 2 – 5 ปี  ชายอายุ 2 – 5 ปี  หญิง
กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กอายุ 2 – 5 ปี เพศชาย
สำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามการเจริญเติบโตด้านรูปร่างของลูก
(อ้วน สมส่วน ผอม)
กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กอายุ 2 – 5 ปี เพศหญิง
สำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามการเจริญเติบโตด้านรูปร่างของลูก
(อ้วน สมส่วน ผอม)

กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตเด็กอายุ 6-19 ปี 

กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของ
เด็กอายุ 6 – 19 ปี ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
เพศชาย
กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของ
เด็กอายุ 6 – 19 ปี ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
เพศหญิง
กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของ
เด็กอายุ 6 – 19 ปี น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
เพศชาย
กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของ
เด็กอายุ 6 – 19 ปี น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
เพศหญิง 

ขอบคุณ : สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button