ข่าวการศึกษา

ครม.เห็นชอบย้ายสลับตำแหน่งเลขาฯ กพฐ.- เลขาฯ กอศ.

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครม.เห็นชอบย้ายสลับตำแหน่งเลขาฯ กพฐ.- เลขาฯ กอศ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ประวัตินายสุเทพ ชิตยวงษ์

————————

 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button