สาระความรู้

เลี้ยงลูกให้ได้ดี จัดงานที่ควรทำแบ่งออกเป็น 4 พื้นที่

เพจ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์เป็นเพจที่คุณหมอกรุณาเขียนเผยแพร่วิธีการเลี้ยงลูก การฝึกนิสัยลูกให้มี EF (Executive Functions) กระบวนการทางความคิด  ที่ยอดเยี่ยม และเป็นเพจที่สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก เพื่อขอคำแนะนำได้ แต่คำถามส่วนมากคุณหมอก็ได้ตอบไว้เกือบหมดแล้ว ลองไล่เพจหาดูครับ

ที่นี้ เราจะเลี้ยงลูกให้ได้ดี คุณหมอแนะนำว่า ควรจัดพื้นที่งานที่ทำออกเป็น 4 ช่วงดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เลี้ยงลูกให้ได้ดี ตอนที่80/100

เพื่อให้ได้ EF และทักษะศตวรรษที่ 21 เราควรฝึกเด็กทำงานตั้งแต่แรก งานที่ควรทำแบ่งออกเป็น 4 พื้นที่โดยเริ่มต้นจากร่างกายตนเองเป็นศูนย์กลาง เพราะพัฒนาการเริ่มที่ศูนย์กลาง เด็กใส่ใจที่จะทำและทำได้

ทำไม่ได้เพราะเราไม่ให้ทำเสียมาก

พื้นที่ที่ 1 คือดูแลร่างกายของตนเอง เช่น นั่งกินข้าวด้วยตนเองให้เรียบร้อย แปรงฟัน และอาบน้ำเอง เป็นต้น ควรฝึกให้เด็กทำเองได้อย่างช้าไม่เกิน 3 ขวบ คือวันเวลาที่เด็กอยู่ในระยะ autonomy หนูทำได้และหนูอยากทำ

พื้นที่ที่ 2 คือดูแลพื้นที่ไม่กี่ตารางเมตรรอบร่างกายของตนเอง เช่น เก็บที่นอนในตอนเช้า เก็บจานไปล้าง เก็บของเล่นให้เรียบร้อย เป็นต้น ควรฝึกให้เด็กทำเองได้อย่างช้าไม่เกิน 6 ขวบ คือวันเวลาที่เด็กกำลังพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือ

พื้นที่ที่ 3 คือดูแลพื้นที่ทั้งบ้าน ได้แก่งานบ้านของส่วนรวม เช่น ล้าง-ผึ่ง-เก็บจาน ซัก-ตาก-รีดผ้า กวาด-ถู-เช็ดฝุ่น และกำจัดขยะ เป็นต้น ควรฝึกให้เด็กทำได้อย่างช้าไม่เกิน 12 ขวบ คือช่วงเวลาที่สมองเริ่มกระบวนการตัดแต่ง pruning แล้ว

พื้นที่ที่ 4 คือดูแลรอบบ้านและสาธารณะ ได้แก่การประพฤติตนและทำตัวให้เข้ากับกติกาของที่สาธารณะ เช่น จัดการสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน รู้จักเข้าคิว ข้ามทางม้าลาย ไม่ส่งเสียงดังในที่สาธารณะ ไม่ทิ้งขยะ ไม่บ้วนน้ำลาย ไม่จอดรถในที่ห้ามจอด ขับขี่รถในกรอบของกฎหมาย เป็นต้น

สำหรับเด็กเล็ก เราควรฝึกเด็กมิให้วิ่งเล่นในร้านอาหาร ไม่งอแงในห้างสรรพสินค้า ไม่รื้อข้าวของในร้านขายของ เป็นต้น

กว่าที่เราจะฝึกเด็กคนหนึ่งให้ทำงานทั้งหมดนี้ได้ เขาจะมีความสามารถ “ควบคุมตนเอง” ดีมาก ควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระทำไปจนกว่าจะถึงเป้าหมาย และหากเราจัดลำดับให้เด็กได้ทำงานให้เสร็จก่อนที่จะไปเล่นสนุก เท่ากับเราได้สร้างวงจรประสาทสมองเพื่อรองรับความสามารถ “ประวิงเวลาความสุข” ได้อีกด้วย

เหล่านี้มิใช่เป็นเพียงเรื่องของนิสัยหรือวินัยที่ดี แต่คือสมองและ EF

#เลี้ยงลูกให้ได้ดี6  

อ่านเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจจากเพจ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button