ข้อสอบ ใบงาน แผนการสอน

ข้อสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านพร้อมเฉลย ป. 1 ปีการศึกษา 2561

📖 ข้อสอบ ย้อนหลัง📖
ข้อสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวก่อนการสอบ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

แบบทดสอบการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2561 ลิงค์
https://drive.google.com/open…
——————————————————————–

แบบทดสอบการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ฉบับกรรมการ) ปีการศึกษา 2561 ลิงค์
https://drive.google.com/open…
——————————————————————–

แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ลิงค์
https://drive.google.com/open…
——————————————————————–

เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน การอ่านรู้เรื่องและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ลิงค์
https://drive.google.com/open…

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button