ข่าวการศึกษา

โครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” ทุนละ 350,000 ตลอดหลักสูตร

สวก.ให้ทุนผู้จบระดับ ปวส. และเป็น Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรฯ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต(ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) 🔊🔊🔊

ภายใต้โครงการ “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กได้เลย http://www.arda.or.th/personnel_data1.php

📌 เปิดรับสมัคร 16 พ.ค.2562 เป็นต้นไป
📄 เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบสมัคร ผ่านลิงค์ https://bit.ly/2VTYAMs (สามารถแสกนคิวอาร์โค๊ดในโปสเตอร์หรือคอมเมนท์ด้านล่างโพสต์นี้ได้เลย) ติดรูปถ่าย 1×1.5 นิ้ว
– แสดงสำเนา Transcript ปวส.หรือเทียบเท่า 1 ชุด
– แสดงสำเนา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 1 ชุด
– แสดง บัตรประจำตัวประชาชน
– แสดง ทะเบียนบ้าน
– เอกสารหลักฐานยืนยันการขึ้นทะเบียนเป็น Smart farmer หรือ Young smart farmer จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ชุด
– เอกสารอื่นๆ (ทะเบียนมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ อื่นๆ..)
– แผนการดำเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ การพัฒนาตนเองในการทำเกษตรกรรมเมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (สามารถนำเสนอในรูปแบบ เรียงความ รูปภาพ infographic) หรือ คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที
📌 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 025797435 ต่อ 3616 (ทุน Smart farmer) หรือ FB สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย สวก.
📌 จำนวนรวม 90 ทุน (ปี 2562 รับ จำนวน 30 ทุน)
📌 เริ่มเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562
📌 ทุนเรียนเต็มเวลา ทุนละ 350,000 บาท ตลอดหลักสูตร (รวมค่าธรรมเนียมหลักสูตร ที่พักและเบี้ยเลี้ยง)

ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ 2562

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button