อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ การสอนเพศวิถีศึกษา นำชั่วโมงทำวิทยฐานะได้

อบรมออนไลน์ การสอนเพศวิถีศึกษา นำชั่วโมงทำวิทยฐานะได้

หลักสูตรการสอน เพศวิถีศึกษา ชุดนี้ พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้สอนเพศวิถีศึกษาทุกคน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ และ ๖ และกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ ๒๕๖๑ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ครูที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะได้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โดยหลักสูตรจะเป็นหลักสูตร อบรมออนไลน์  และเป็นของ สพฐ. 

อบรมออนไลน์ การสอนเพศวิถีศึกษา นำชั่วโมงทำวิทยฐานะได้

ลิ้งก์เข้าร่วมอบรม : http://cse-elearning.obec.go.th/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button