ข่าวการศึกษา

ผลการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2557

sci-little

ผลการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2557

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1.หนังสือประทับตรา ว189

2.ผลรวม 2,972 โรงเรียน ขึ้นเว็บ

3.ภาพรวมผลการประเมินฯ (Draft2)-รายเขต และ ประกาศผล

4.ภาพรวมผลการประเมินฯ (Draft2)-รายโรงเรียน

 

[adsense620]

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button