ข่าวการศึกษา

แนวทางบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ยังใช้อยู่)

แนวทางบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  ซึ่งเล่มนี้ยังใช้อยู่นะครับ สามารถโหลดเพื่อเอาไปเป็นแนวทางในการจัดทำและการบริหารจัดการหลักสูตรได้  เล่มนี้แจกที่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สามารถเข้าไปดูเรื่องมาตรฐานการศึกษาต่างๆได้

แนวทางบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ยังใช้อยู่)

ดาวน์โหลด : แนวทางบริหารจัดการหลักสูตร 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button