ข่าวการศึกษา

แนวทางบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ยังใช้อยู่)

แนวทางบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  ซึ่งเล่มนี้ยังใช้อยู่นะครับ สามารถโหลดเพื่อเอาไปเป็นแนวทางในการจัดทำและการบริหารจัดการหลักสูตรได้  เล่มนี้แจกที่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สามารถเข้าไปดูเรื่องมาตรฐานการศึกษาต่างๆได้

ดาวน์โหลด : แนวทางบริหารจัดการหลักสูตร 

Back to top button