ข่าวการศึกษา

สพฐ.แจ้งปฏิทินคัดกรองนักเรียนยากจน 2562

แจ้งปฏิทินดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อจัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2562

สพฐ.แจ้งปฏิทินคัดกรองนักเรียนยากจน 2562 สพฐ.แจ้งปฏิทินคัดกรองนักเรียนยากจน 2562

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สพฐ.แจ้งปฏิทินคัดกรองนักเรียนยากจน 2562 สพฐ.แจ้งปฏิทินคัดกรองนักเรียนยากจน 2562 สพฐ.แจ้งปฏิทินคัดกรองนักเรียนยากจน 2562

1.หนังสือแจ้งเขต ศธ 04006/ว3709

2.ปฏิทินการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button