ข่าวสอบบรรจุครู

กศจ.นครพนม เปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 11 เอก 35 อัตรา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

1. ตำแหน่ง/กลุ่มวิชาที่รับสมัครตำแหน่งครูผู้ช่วย
กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 2 อัตรา
กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา
กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

กศจ.นครพนม เปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 11 เอก 35 อัตรา

ลิ้งประกาศ : นครพนม เปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2562

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button