ข่าวการศึกษา

สธ.จับมือภาคีร่วมรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยพร้อมกับทั่วประเทศ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเก็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

สธ. จับมือภาคีร่วมรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยพร้อมกับทั่วประเทศ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเก็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย. 2558 เริ่มมาตั้งแต่ 1 เม.ย.2558 และขยายมาอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ เน้นคัดกรองเด็กค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการช้า ให้เจอเร็วเพื่อรับการกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้กลับมาเร็วสมวัย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

กำหนดให้เดือน ก.ค.ของทุกปี ให้มีสัปดาห์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 8-12 ก.ค.นี้ ออกให้บริการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก ช่วงอายุสำคัญ คือช่วงอายุ 9 เดือน, 18 เดือน ,30 เดือน และ 42 เดือน ปีนี้ขยายเพิ่มเติมอีกช่วงอายุ คือ 60

ด้าน นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวว่า กรมฯ ได้ช่วยติดตามพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศที่อยู่ในการดูแล ซึ่งมีอยู่กว่า 19,000 แห่ง ดูแลเด็กเกือบ 900,000 คน ซึ่งยอมรับว่ามีเด็กในพื้นที่ชนบทห่างไกลเป็นกลุ่มที่ติดตามยากเพราะมีการย้ายถิ่นฐานบ่อย แต่จะเร่งหาวิธีการติดตามโดยดึงเครือข่ายชุมชนเข้ามาช่วยในเรื่องนี้

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button