ข่าวการศึกษา

ชวนคนไทย จับทุจริตอาหารกลางวันเด็ก

เหตุการณ์ทุจริตอาหารกลางวันเด็กนักเรียนกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สร้างความสะเทือนใจแก่คนในสังคมอย่างมาก ถึงขนาดนายกรัฐมนตรี ออกมาแสดงความห่วงใย และกำชับให้ผู้รับผิดชอบไปดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิด 

📌ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะกำกับดูแลโรงเรียนทั่วประเทศ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ 5 แนวทาง ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. มอบนโยบายให้ทุกโรงเรียนจัดให้มีโครงการอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพ
2. มีกระบวนการนิเทศ ติดตาม กำกับ ประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
3. ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดเป็นสถานศึกษาปลอดภัย ส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนร่วมกันทำเกษตรอินทรีย์ และนำวัตถุดิบเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
4. เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพื่อวางแผนการจัดอาหารที่มีคุณภาพ นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่
5. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการจัดอาหารที่ปลอดภัย ขยายผลสู่โรงเรียนให้ครูผู้รับผิดชอบเป็นนักโภชนาการประจำโรงเรียน

ส่วนกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำชับผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งให้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด และถ้าพบว่าผู้ประกอบการทำอาหารไม่ได้คุณภาพ หรือ มีปริมาณไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนสามารถ “เลิกสัญญา” ได้ และยังตั้งคณะกรรมการในระดับอำเภอและท้องถิ่น ไปสุ่มตรวจเป็นระยะ ๆ กำหนดให้ผู้ประกอบการ “ติดรายการอาหาร” ในแต่ละวัน หากตรวจสอบพบการทุจริตทุกรูปแบบจะต้องดำเนินการทางกฎหมายทั้งแพ่ง อาญา และวินัย อย่างเด็ดขาด

สำหรับข้อเสนอของ “ภาคประชาสังคม” ชี้ว่า สิ่งสำคัญอันดับแรก คือ “มาตรการลงโทษต้องเด็ดขาด” หากพบมีความผิดจริง ต้องได้รับโทษสูงสุด เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อไป

🔸สอง พ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยตรวจสอบ โดยให้บุตรหลานช่วยแจ้งเตือนว่าอาหารแต่ละมื้อของโรงเรียนที่เด็กนักเรียนรับประทานในแต่ละวันนั้นมีอะไรบ้าง อาจแนะนำให้เด็กถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปรายงานทุกวัน เพื่อป้องปรามเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการทุจริตได้ เพราะแม้บางโรงเรียนจะจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ แต่อาหารกลางวันที่จัดสรรให้เด็กนักเรียนกลับไม่มีคุณภาพทางโภชนาการ

🔹สาม ชุมชน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โดยเฉพาะการนำสินค้าเกษตรในท้องถิ่นหรือชุมชนมาเป็นวัตถุดิบปรุงอาหาร หรืออาจดำเนินการในลักษณะของการบริจาคก็ได้

โดยสรุปแนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า เด็กนักเรียน โรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชน จะต้องร่วมมือกันป้องกันแก้ไข และเมื่อพบการทุจริตต้องไม่นิ่งเฉย ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ เพื่อตัดวงจรการทุจริตให้หมดสิ้นไป

ที่มา : เพจไทยคู่ฟ้า

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button