ข่าวการศึกษา

“คุณหญิงกัลยา”เร่งปั้นสกศ.เป็น”ขงเบ้ง”การศึกษา

วันนี้ 30ก.ค.62 เว็บไซต์ไทยโพสต์ได้นำเสนอข่าว เกี่ยวกับการศึกษา โดย “คุณหญิงกัลยา” มอบโจทย์ สกศ. เร่งหาแนวทาง พลิกบทบาท เป็น ขงเบ้งของ ศธ. พร้อม ยกระดับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เป็น ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน หวัง สร้าง สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ช่วย เกษตรกรหลุดออกจากกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย

คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ตนไ้ด้รับมอบหมายให้ดูแลสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นั้น เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้หารือกับผู้บริหารของ สกศ. พร้อมทั้งมอบโจทย์ให้ สกศ. เร่งหาแนวทางที่จะทำให้ สกศ. เป็นขงเบ้งของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และจะทำอย่างไรให้ประชาชนรู้จัก และเห็นถึงความสำคัญของ สกศ. ซึ่งทำหน้าเป็นผู้วางแผนการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และตนเตรียมที่จะนัดหารืออีกครั้ง ทั้งนี้ตนยังได้มองเห็นถึงความสำคัญของเกษตรกร เนื่องจากเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ดังนั้นตนจึงมองว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่อยู่กับชุมชน ควรที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนนั้น เพื่อที่จะเป็นตัวช่วยให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่พื้นที่ ยกระดับให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ทำให้มีผลผลิตดีขึ้น รายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคงต้องไปดูว่าแต่ละวิทยาลัยมีความเด่นในด้านใด และขาดไหนส่วนไหน เพื่อที่จะเสริมให้การดำเนินงานของวิทยาลัยให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตนจะลงพื้นที่ไปศึกษาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามเป็นแห่งแรก

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

“เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งน่าแปลกใจว่าทำให้เกษตรกรจึงมีรายได้น้อย เพราะประเทศเราเป็น 1 ใน 6 ประเทศของโลกที่ผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลก ดิฉันจึงมีความต้องการที่จะเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้ เพราะส่วนตัวเองก็ทำเรื่องดิน น้ำ ป่า มาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะเรื่องการจัดการน้ำในชุมชนตามแนวพระราชดำริของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งดิฉันเชื่อว่าแม้เราจะมีพันธุ์พืชที่ดีอย่างไร หากขาดน้ำผลผลิตก็จะไม่งดงาม ดังนั้นคงต้องมีการเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ เพื่อที่จะทำให้เกษตรกรของประเทศเราหลุดออกจากกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย”รมช.ศธ.กล่าว

ที่มา : ไทยโพสต์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button