การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

มาแล้วโหลดเลย Test Blueprint NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562

กรอบโครงสร้างของแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กำหนดการบริหารจัดการและกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบความสามารถทั้ง 3 ด้าน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (NT)
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
ลิ้งค์ กำหนดการและ Test blueprint NT 2562📄📥

มาแล้วโหลดเลย Test Blueprint NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562 มาแล้วโหลดเลย Test Blueprint NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562 มาแล้วโหลดเลย Test Blueprint NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562 มาแล้วโหลดเลย Test Blueprint NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562 มาแล้วโหลดเลย Test Blueprint NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562 มาแล้วโหลดเลย Test Blueprint NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562 มาแล้วโหลดเลย Test Blueprint NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวน์โหลด :  Test Blueprint NT ป.3

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button