ข่าวการศึกษา

อย่าเข้าใจผิด ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ แสดงความเกี่ยวข้อง กระดูกสันหลังคดในเด็ก กับการยกของหนัก

เพจ วิ่งดิหมอ  ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของเพจ เป็นหมอเกี่ยวกับกระดูกและข้อ ที่ทำงานในศูนย์ที่มีผู้ป่วยกระดูกสันหลังคดจำนวนมากต่อปี ได้โพสต์ลงเพจเกี่ยวกับเรื่อง เด็กหญิงที่กระดูกคด และข่าวหลายสำนัก ได้ออกข่าวว่าเกิดจากการแบกเป้นักเรียนที่มีน้ำหนักมากเป็นเวลานาน  โดยได้ไขข้อข้องใจไว้ดังนี้ว่า

แม้จะไม่ใช่เรื่องวิ่ง … แต่ในฐานะหมอกระดูกและข้อ ที่ทำงานในศูนย์ที่มีผู้ป่วยกระดูกสันหลังคดจำนวนมากต่อปี ได้อ่านข่าวที่กำลังสร้างความเข้าใจผิดต่อประชาชนขณะนี้ แล้วก็เกิดความไม่สบายใจ อยากให้เกิดการแก้ไขความเข้าใจผิดต่อโรคที่เกิดขึ้น
(แรกก็ว่าจะไม่เขียน แต่เวลานี้กลายเป็นไฟลามทุ่ง ประเภทเพจต่างๆ นักข่าว เอาไปลงกันอึกทึกครึกโครม)
.
จึงขอนำเรียนมาให้ทุกท่านได้ศึกษา เกี่ยวกับความจริงของภาวะกระดูกสันหลังคดในเด็กและวัยรุ่น ดังนี้
.
กระดูกสันหลังคด เกิดขึ้นได้หลายช่วงอายุ ตั้งแต่เด็กทารกไปจนถึงวัยชรา ซึ่งมีปัจจัยการเกิดแตกต่างกัน และแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันในหลายประเด็น กล่าวคือ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

กระดูกสันหลังคด แบ่งได้เป็นประเภท ดังนี้

1) โรคกระดูกสันหลังคดตั้งแต่แรกเกิด (Congenital Scoliosis) เนื่องจากขณะแม่ตั้งครรภ์ตัวอ่อนในครรภ์มีกระดูกสันหลังที่ผิดปกติ

2) โรคกระดูกสันหลังคดจากโรคทางระบบประสาทหรือระบบกล้ามเนื้อผิดปกติ (Neuromuscular Scoliosis) เช่น โรคกล้ามเนื้อโตมากกว่าปกติกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังฝ่อลีบ เป็นต้น 

3) โรคกระดูกสันหลังคดแบบไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic Scoliosis) มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ เพศหญิง อายุ และกรรมพันธุ์ มักเกิดในช่วงวัยรุ่น แบ่งได้เป็น 3 ช่วงวัย

3.1 โรคกระดูกสันหลังคดแบบไม่ทราบสาเหตุในวัยทารก (Infantile Idiopathic Scoliosis) ก่อนอายุ 3 ปี
3.2 โรคกระดูกสันหลังคดแบบไม่ทราบสาเหตุในวัยเด็ก (Juvenile Idiopathic Scoliosis) อายุระหว่าง 4 – 10 ปี
3.3 โรคกระดูกสันหลังคดแบบไม่ทราบสาเหตุในวัยรุ่น (Adolescent Idiopathic Scoliosis) อายุระหว่าง 10 – 18 ปี พบมากที่สุด

4) โรคกระดูกสันหลังคดจากความเสื่อม (Degenerative Lumbar Scoliosis) มักพบในผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ จากการเปลี่ยนแปลงของเนื้อกระดูกที่เปราะบาง คุณภาพเสื่อมลง ร่วมกับการผ่านการใช้งานมาเป็นเวลายาวนาน (กรณีนี้จะไม่ได้เกิดการคดมาก่อนในวัยเด็ก)

แต่ละชนิดจะมีวิธีแยกทางการแพทย์ ซึ่งมีรายละเอียดอีกมาก

ซึ่งกรณีของเด็กหญิงในข่าว มีความเข้าได้กับภาวะ Adolescent Idiopathic Scoliosis มากที่สุด … นั่นคือ ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับกระดูกสันหลังคด ในทางการแพทย์มีการทำการศึกษาไว้มานานนับร้อยปีแล้ว และไม่เคยมีเอกสารทางการแพทย์ หรืองานวิจัยใดที่ยืนยันการเกี่ยวข้อง การเกิดกระดูกสันหลังคดในวัยเด็ก และวัยรุ่น ว่าเกิดจากการยกของหนัก
(หากต้องการที่มา แหล่งอ้างอิงมีมากมาย ทั้ง textbook ทางการแพทย์ งานวิจัย บทความ)

อยากให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาอ่าน พิจารณา คิดวิเคราะห์ และจะเป็นประโยชน์อย่างมาก หากได้นำความรู้นี้ บอกต่อในวงกว้างต่อไป เพื่อลดปัญหาความเข้าใจผิด ที่กำลังเกิดขึ้น ณ ขณะนี้

และคงเป็นการดี หากเพจ หรือสื่อใด ที่ลงเนื้อหาสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ได้ลองทำการศึกษาใหม่ และแก้ไขด้วย จะเป็นการดีอย่างมาก (เพราะเพจเล็กๆ นี้ ก็อาจไม่สามารถส่งผลต่อภาวะตื่นตระหนกของคนไทยที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ได้ดีที่สุด)
.
ขอบคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้ค่ะ

ปล. การแบกหนัก เป็นสาเหตุของการเกิดอักเสบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และความเสื่อมชนิดอื่นได้ (เพียงแต่ไม่ใช่สาเหตุของการเกิดกระดูกสันหลังคดในเด็กควรแยกประเด็นกันค่ะ) … ฉะนั้นก็ยังควรเลี่ยงการแบกหนักเกินไป … แต่ก็มิใช่โทษว่ากระดูกหลังคดจากการแบกหนัก 😊

ด้วยรัก

#วิ่งดิหมอ / #หมอกระดูกและข้อคนหนึ่ง#orthopedics #orthopedist

ที่มา :

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button