ข่าวการศึกษา

รัฐมนตรีช่วยฯ เตรียมหามาตรการช่วยเหลือครูเอกชนให้ได้รับสิทธิ์เทียบเท่าครูภาครัฐ แก้ไขปัญหาครูขาดแคลน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมหามาตรการช่วยเหลือครูเอกชนให้ได้รับสิทธิ์เทียบเท่าครูภาครัฐ แก้ไขปัญหาครูขาดแคลน

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริการจัดการโรงเรียนเอกชน ที่ โรงเรียนลาซาล กรุงเทพมหานคร ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการแก้ไขปัญหาโรงเรียนเอกชนในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะสิทธิของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนได้รับสิทธิ วิทยฐานะ สวัสดิการต่างๆ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลที่ขอให้ใกล้เคียงกับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของครู และเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งในวันที่ 1 ม.ค. 2563? จะมีการเริ่มการจัดเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 8 (12) ที่ไม่ได้ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้สถานศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า การดำเนินการมาตรการต่างๆ ตั้งใจที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ครูเอกชนให้ได้รับสิทธิต่างๆ เท่าเทียมกับครูของภาครัฐ เพื่อที่จะให้ครูเอกชนไม่ต้องไปสอบครูผู้ช่วย โรงเรียนเอกชนจะได้ไม่ขาดครู และเติมเต็มการเรียรการสอนในห้องเรียนได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียยวกันยังได้วางแนวทางแก้ปัญหาวิกฤตโรงเรียนเอกชนทยอยปิดกิจการลงด้วย

อย่างไรก็ตาม จะสรุปประมวลผลข้อมูลการศึกษาเอกชนทั้งหมด เพื่อตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการศึกษาเอกชน

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button