ส่งต่อเรื่องดีๆ

เรื่องของใจมันเป็นอย่างนี้ บางทีก็คิดดี บางทีก็คิดชั่ว

เรื่องของใจมันเป็นอย่างนี้ บางทีก็คิดดี บางทีก็คิดชั่ว  หลวงปู่ชา สุภัทโท

ใจมันหลอกลวง เป็นมายา จงอย่าไว้ใจมัน
แต่จงมองเข้าไปที่ใจ มองให้เห็นความเป็นอยู่อย่างนั้นของมัน
ยอมรับมันทั้งนั้น ทั้งใจดีใจชั่วเพราะมันเป็นของมันอย่างนั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ถ้าเราไม่ไปยึดถือมัน มันก็เป็นของมันอยู่แค่นั้น
แต่ถ้าเราไปยึดมันเข้า เราก็จะถูกมันกัดเอา
แล้วเราก็เป็นทุกข์

ถ้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะมีแต่ความสงบ
จะเป็นสมาธิ จะมีความฉลาด ไม่ว่าจะนั่งหรือจะนอน
ก็จะมีแต่ความสงบ ไม่ว่าจะไปไหน ทำอะไรก็จะมีแต่ความสงบ

พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

ที่มา : เพจกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button